[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


  

ชื่อ : นางน้ำผึ้ง อากาศวิภาต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุณัฐฐีร์ ศรีไชย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวนิดาการ จีราคม
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.1/1 และครูการศึกษาพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจรัสศรี คำศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.3/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรอุมา เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.6/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอุลัยวรรณ เทนสุนา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูพิเศษนาฏศิลป์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกิ่งกาญจน์ ตรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.5/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุวิมล บุญครอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น อ.1/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเผดิม ฮวบใจ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูพิเศษ (ดนตรีไทย)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมนัสสิริ นามศรี
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.5/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวถนอมจิตร ตู้แก้ว
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.4/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวทมิตา สวัสดิรักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.2/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัญชลี หนองหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.6/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนันท์นภัส คลี่สุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวผกามาส จีนอ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.2/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเชิดชูชัย กลิ่นโกสุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ป.3/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวณิชาดา ช่อมะลิ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวภัควลัย แสงเทียน
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง ส 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจรัล ฉิมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ บ.2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวรรธณา จันทนากรณ์
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง ส 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : ข้าราชการ กทม. สามัญ
7 : พี่เลี้ยง
8 : พนักงานสถานที่